top of page

בית נאמן | סוכות תשפד | עלון 377נושאי השיעור:

א. פיוט “שם א-ל קמתי לברך”.

ב. פיוט “לך א-לי תשוקתי”.

ג. עוברות ומניקות בצום כיפור.

ד. אמירת “מגדול” בסעודה מפסקת.

ה. חיוב נשים באכילה בערב יום כיפור.

ו. אמירת “כתר מלכות”.

ז. שתיית מים במוצאי כיפור קודם הבדלה.

ח. טעה ואמר “המלך הקדוש” במוצאי כיפור.

ט. במוצאי כיפור מברכים על אוּר ששבת.

י. כשרות הסוכות בבני ברק בצל “מכת עכברים”.


116 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page