top of page

בית נאמן פרשת צו-שבת הגדול תשעח | עלון 106נושאי השיעור:

א. מצפים לגאולה.

ב. התורה משמחת ומחדשת כל הזמן.

ג. חידושים ורמזים בתורה ובפרשת החודש.