top of page

בית נאמן | פרשת חקת תשפד | עלון 416

עודכן: לפני 6 ימיםנושאי השיעור:

א. רבי אליהו ענקרי ע”ה. 

ב. האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל. 

ג. רבי דוד ברדא ע”ה. 

ד. רמז נפלא לפ”ר דינים ומיתוקם בפסוק “ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר, הן גווענו, אבדנו, כולנו אבדנו. כל הקרב הקרב אל משכן ה’ ימות, האם תמנו לגווע” ובעוד פסוקים ומאמרים. ה. מזיגת מים ביין ההבדלה. 

ו. טעימת נשים מכוס ההבדלה. 

ז. סדר ברכות ההבדלה כסדר מקום האברים והחושים. 

ח. להבדיל על חמר מדינה. 

ט. אם חייב להחזיק הכוס בשמאלו כשמברך על הבשמים?265 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page