top of page

בית נאמן | פרשת תזריע-מצורע תשפג | עלון 354נושאי השיעור:


א. השיר “אעופה אשכונה” של רבי יצחק אבוחצירא זצ”ל הי”ד.

ב. ההבדל בין אע”ג לאע”פ.

ג. ג’ חודשי הבחנה.

ד. “הפלפלין חייבין בערלה” באיזה פלפלין דברו.

ה. דברי אמונה וביטחון בצל יום השואה והגבורה.

ו. מימי הזעם ועד הקמת המדינה.

ז. מהלכות ספירת העומר וממנהגי ימים אלו.

ח. שבת היא האושר האמיתי.


124 צפיות0 תגובות

Yorumlar


bottom of page