top of page

בית נאמן | פרשת ויצא תשפג | עלון 335


נושאי השיעור:


א. בחנוכה עם ישראל ניצח לדורי דורות.

ב. גזירות מלכות יון ומעשה יהודית.

ג. למה לא נשאר אף אחד מזרע החשמונאים. ד. שמעון בן שטח וינאי המלך.

ה. התורה קודמת לכל.

ו. יהודה המכבי, היה חכם וגבור גדול ובעל כח אדיר, ובעל אמונה אדירה.

ז. הנסים שכתובים בתנ“ך הם כפשוטם.

ח. החרימו את לימוד הפילוסופיא, לא החרימו לימוד שפות.

ט. תירוצים על קושית הב“י (סי‘ תר“ע) מדוע תקנו חכמים לעשות חנוכה שמונה ימים? הרי בפך היה כבר שמן שמספיק ליום אחד.

י. תקופת בית שני ונס חנוכה.

יא. הרפורמים – עבד שכופר באדונו.

יב. ”מבשרי אחזה אלו-ה“.

יג. הקב“ה עושה נסים יש מיש - אלישע ונס השמן.

יד. ”שני גוים בבטנך“ אלו אנטונינוס ורבי שלא פסק מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת.

טו. מקצרים במנגינת טעם תרי טעמי.

טז. ברכת הטוב והמטיב בכוסות ליל הסדר.

יח. ”במרמה ויקח ברכתך“.

יט. למה בירך יצחק את יעקב מספק והלא סב“ל...?.

כ. היכן רמוז שרצה עשיו להאכיל ליצחק כלב?.109 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page