top of page

בית נאמן | פרשת במדבר תשפ"א | עלון 260


נושאי השיעור:

א. אזהרות לחג השבועות. ב. לשים את השיקול האישי בצד ולדאוג לעם ישראל. ג. יום ירושלים. ד. להתכונן בערב שבועות ללימוד הלילה. ה. לימוד ה‘אדרא‘. ו. מקור המנהג להישאר ערים כל הלילה. ז. טוב להימנע מאכילה בלילה הזה. ח. ”לפני מלוך מלך לבני ישראל“ מי הוא המלך? ט. עמידה בעשרת הדברות. י. הפטרת חג השבועות. יא. אזהרות רבי יצחק בר ראובן. יב. מגילת רות. יג. מתיקות התורה

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן135 צפיות0 תגובות
bottom of page