top of page

בית נאמן | פרשת אמור תשפב | עלון 307


נושאי השיעור:


א. סעודה רביעית וסעודת ראש חודש. ב. חידה: ט”ו שהוא ל’ ול’ שהוא ט”ו. ג. ההסתכלות על ימי ה”שואה” בראי התורה והאמונה. ד. אמירת

הלל ביום העצמאות. ה. ברכת המצה בשאר ימות השנה. ו. שיעור קביעות סעודה במצות. ז. ערבית וספירת העומר מה קודם למה? ח. מה

קודם, לחזור על ק”ש (בזמנה) או ספירת העומר. ט. סָפַר בזמן פלג המנחה לפני שהתפלל תפלת ערבית. י. ניתוח שמתוכנן לאחד מימי העומר (עם הרדמה ל 24- שעות ויותר), אם יתחיל ביום הראשון לספור העומר. יא. דין קטן ששכח לספור באחד הלילות. יב. אדם ששכח לספור לילה אחד אם יכול בלילות הבאים לברך ולהוציא אחר.


לצפיה והורדת העלון השבועי יש ללחוץ כאןלכניסה למאגר כל עלוני בית נאמן - לחצו כאן91 צפיות0 תגובות
bottom of page