top of page

בית נאמן | פרשת בהעלותך תשפד | עלון 413נושאי השיעור:

א. להתפלל על החיילים ושה’ ישים קץ לצרותינו. 

ב. הרב כף החיים זצ”ל. 

ג. בענין המנהג שהכהן עולה (בפרשת נשא) עד פסוקי ברכת כהנים (כולל). 

ד. נרות המנורה פונות לנר האמצעי. 

ה. מי חי יותר? 

ו. “דרגא תביר” בפרשת סוטה ובמצות צדקה. 

ז. מה זה חרצנים ומה זה זג?

ח. הרה”צ איש חיל ורב פעלים רבי אליהו ענקרי זצ”ל..139 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page