top of page

בית נאמן | חג שבועות-שבת נשא תשפד | עלון 412נושאי השיעור:

א. התורה נותנת לאדם גם עולם הזה וגם עולם הבא. ב. הדלקת חשמל ביום טוב. ג. איסור עישון ביום טוב ובכל השנה. ד. להדליק ביום טוב נר של יארצייט. ה. לברך על הדלקת נר של יום טוב. ו. מתי מברכים על הנר לפני או אחרי ההדלקה? ז. סחיטת לימונים ביום טוב.66 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page