top of page

בית נאמן | פרשת פקודי-שבת הפסקה תשפד | עלון 400נושאי השיעור:

א. “משנכנס אדר מרבין בשמחה”.

ב. המעיל והפעמונים.

ג. התורה מלמדת אותנו לדורות להודות בטעות.

ד. פיוט “מי כמוך” לריה”ל ע”ה.

ה. דקדוקים בקריאת המגילה.

ו. שיעור מחצית השקל.

ז. מגילה במוצאי שבת.

ח. למה עשו פורים יומיים?

ט. שכונת “רמות” בירושלים ועיר “בני ברק”.

י. מדיני בן עיר ובן כרך ואם מוציאים זה את זה.

יא. להבין לפני שמפלפלים.183 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page