top of page

בית נאמן | פרשת כי תשא תשפד | עלון 398נושאי השיעור:

א. שומע אזעקה והוא נמצא באמצע עמידה.

ב. אמירת “לשם יחוד” לפני קריאת פרשת זכור.

ג. דברי אגדה מחיים את הנפש.

ד. ספר התהלים מציל אותנו מכל פורענויות.

ה. ביאת הגרמנים הארורים ימ”ש לאי ג’רבא.

ו. מי שֶׁיִּלָּחֵם לכבוד ה’, תהיה לו הצלחה רבה.

ז. בגדי כהן גדול וכהן הדיוט.

ח. להודות על הנסים.

ט. דין נשים בפרשת “זכור”.

י. שכחו ולא קראו אחת מארבע פרשיות.

יא. שיעור “מחצית השקל”.

יב. דין נשים ב”מחצית השקל”.127 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page