top of page

בית נאמן | פרשת תרומה תשפד | עלון 396נושאי השיעור:

א. “משנכנס אדר מרבים בשמחה”. 

ב. הכרת הטוב בצל ימי המלחמה. 

ג. “אבינו מלכנו שמע קולנו חוס ורחם עלינו”. 

ד. “וחוקי ראשי חדשים להם קבעת”. 

ה. “אם אדוניו יתן לו אשה”. 

ו. מה זה “או אל המזוזה”? 

ז. “ועבדו לעולם” עד היובל. 

ח. ביאור “עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל”. 

ט. אם כתוב בתורה “את” אז חייבים את המלה הזו. 

י. ביאור נפלא בלשון הפסוק “וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בֹּר ולא יכסנו ונפל שם שור או חמור... בעל הבור ישלם”. 

יא. אמירת “צדקך” במנחה של שבת כשיש שם חתן וכיו”ב. 

יב. אמירת “הזה” ברצה והחליצנו בסעודה שלישית אחר שיצאו הכוכבים.

יג. לשתות מים לפני ההבדלה.118 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page