top of page

בית נאמן | פרשת וישב תשפד | עלון 386נושאי השיעור:

א. נוסח ברכת הגשמים בחורף.

ב. לפתוח רדיו בשבת כששומעים פתאום אזעקות.

ג. עם ישראל הוא “מופת לדורות”.

ד. אברהם אבינו ע”ה.

ה. מי ששוחק בדמם של יהודים – ישתחקו עצמותיו!

ו. הלכות “ברך עלינו... ותן טל ומטר לברכה”.

ז. מה הטעם שיש נוהגים בשבת להתפלל שחרית מאוחר.

ח. כשיכול לומר או פסוקי דזמרה או “נשמת כל חי” מה יאמר?

ט. במה שאומרים ב”בריך שמיה” - “ולא על בר אלהין סמיכנא”.

178 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page