top of page

בית נאמן | פרשת תולדות תשפד | עלון 383נושאי השיעור:

א. קם משנתו ואין לו מים סמוכים למקומו.

ב. ליטול ידים מכלי אל כלי.

ג. לא יברך ולא ילמד כנגד כלי הנטילה.

ד. נטילת ידים אפילו לקטנים.

ה. התורה הקפידה שהאדם יהיה נקי.

ו. רחיצת רגליים לתפלה.

ז. לא יטול ממי שלא נטל ידיו.

ח. גם בליל שבועות והושע”ר עדיף לברך ברכות השחר בבוקר.

ט. להלכה מברכים ברכות השחר על מנהגו של עולם.

112 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page