top of page

בית נאמן | פרשת וירא תשפד | עלון 381נושאי השיעור:

א. לומר כל יום ‘אבינו מלכנו’.

ב. זכות ‘רחל אמנו’ ע”ה.

ג. “על מה עשה ה’ ככה... מה חרי האף הגדול הזה”?

ד. קטן לקשור ציציות.

ה. לדבר אך טוב על ישראל ולהתחזק בתורה ואמונה.

ו. פותחים ההיכל והספר תורה סגור.

ז. קטן עולה לשביעי ולמנין שבעה.

ח. השלמת פרשת ‘וזאת הברכה’.

ט. אם קטן יכול לקרוא בתורה להוציא הציבור יד”ח.

י. לדעת הפרשה בטעמיה זה כבוד התורה.

יא. כבוד תלמידי חכמים.

יב. מותר לתלמידי חכמים להתפרנס מתורתם.


136 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page