top of page

בית נאמן | פרשת נח תשפד | עלון 379נושאי השיעור:

א. “עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע - בעזרת ה’”.

ב. “לכו ונשובה אל ה’”.

ג. שר התורה מופה”ד מרן רבנו עובדיה יוסף זצ”ל.

ד. לא להסתכל על חילולי שבת.

ה. השלמת פרשת “וזאת הברכה”.

ו. המתפלל תפלת עמידה ושמע אזעקה.

ז. “בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ”.

ח. מספר כוכבי השמים.

ט. ביאור מה שנאמר “נעשה אדם”.

י. מדוע נכתב “ברא לעשות” ולא “ברא ועשה”? .

יא. עץ הדעת.


141 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page