top of page

בית נאמן | פרשת כי תבוא תשפג | עלון 373נושאי השיעור:

א . הגהות ותיקונים בסליחות ובפיוטי ימים נוראים.

ב. נסיעה ברכבת הקלה.

ג. קטעים בארמית שבסליחות אם רשאים לאמרם בלא מנין.

ד. בדבר מה שיש נוהגים שהחזן בסליחות עולה לכל התפלות.

ה. מקור המנהג לתקוע בסליחות.

ו. למנות באצבעות י”ג מידות.

ז. כבוד האשה ביהדות.

ח. למה “לנכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך”?


80 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page