top of page

בית נאמן | פרשת שופטים תשפג | עלון 371נושאי השיעור:

א. “וְתִכְתְּבִנּוּן עַל מְזוּזְיָן, וְתִקָבְּעִנּוּן בְּסִפֵּי בֵיתָךְ וּבְתַרְעָיךְ”.

ב. קביעת מזוזה ונתינת צדקה בלילה.

ג. סדר קביעת המזוזה ונוסח הברכה.

ד. לקנות ממזוזות רק מאנשים יראי שמים.

ה. מסופק אם קידש שם ה’.

ו. כתב ומכר מזוזות רבות ולא ידע שצריך לקדש את ה’.

ז. באיזה צד קובעים המזוזה?

ח. ס”ת תפלין ומזוזות זקופים או משופעים.

ט. גובה מקום קביעת המזוזה.


86 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page