top of page

בית נאמן | פרשת דברים - שבת חזון תשפג | עלון 367נושאי השיעור:

א. מאמינים באמונה שלימה בביאת המשיח בכל יום שיבוא.

ב. מלכות כוזר וספר הכוזרי.

ג. מאות שנים אחרי החורבן כולם זוכרים את ארץ ישראל.

ד. קינות על החורבן והגלות.

ה. לא נחליף את הקב”ה ותורתו בשום דבר אחר.

ו. מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ”ל.

ז. להתרחק מאד מאד מן הכעס.

ח. יש בקינות המשוררים כמו רבי יהודה הלוי דברים שנאמרו ברוה”ק.


115 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page