top of page

מושגים בהלכות הפסח חלק 3 - שיעור לצפיהשואלים ודורשים בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום... שיעורו של הרה"ג חננאל כהן בנושאים הקשורים לחג הפסח.

שיעור לצפיה


#הרבחננאלכהן #שיעורלצפיה

16 צפיות0 תגובות