top of page

מותר לפתוח בקבוק סגור בשבתבקבוקים שיש להם פקק, וכאשר אתה מסובב את הפקק הוא נפרד מן הטבעת, יש אומרים שבזה אתה עושה את הפקק כלי ואסור. אבל במחילה מכבודם זה לא כלי, למה? משום שהפקק הזה מה ששימש לפני כן הוא משמש גם עכשיו, שהרי מה הוא היה לפני כן? שומר על הבקבוק, גם עכשיו הוא שומר על הבקבוק. ואדרבה עכשיו הוא גרוע יותר, כי לפני כן היה שומר כשהוא סגור הרמטי ואילו עכשיו הוא שומר לא כמו שהיה, וא"כ אני לא עשיתי אותו כלי, אז אין בזה שום בעיה.

ואם תאמר שעשיתי אותו כלי כי אני יכול לקחת אותו לבקבוק אחר, אולי זה היה שייך פעם בזמנם, אבל היום מי עושה דבר כזה?! ב"ה יש הכל בשפע ויש לך פקקים בלי סוף, אז למה תעביר פקק מכאן לכאן?! אם גמרת להשתמש בפקק תזרוק אותו לפח 29 . לכן אתה יכול לפתוח בשבת את הבקבוק ואפילו שתפריד ממנו את הטבעת. ולעומת זה כשאתה שותה מפחית קולה אתה עושה אותה כלי, ולכן תמזוג מהפחית לתוך כוס ותשתה.

(מתוך "עלון בית נאמן" מס' 75)


29 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page