top of page

שו"ת: כתב מרן רה"י פירוש של מילת "פסח" זה "דילג" ולא כמו התרגום שתירגם "חס". מדוע?

עודכן: 8 במאי 2022

פשטא דרזא שו"ת בהלכות-הרב רז צבי הרשפינוס מו"צ ור"מ בישיבה גדולה "לבנימין אמר" ברכיה


שאלה: בהגדה של פסח "איש מצליח" (עמ' 174) כתב מרן רה"י ר' מאזוז שליט"א פירוש של מילת "פסח" זה "דילג" ולא כמו התרגום שתירגם "חס". אז למה אכן תירגם "חס"?