top of page

בית נאמן | ראש השנה-עשי"ת תשפב | עלון 276


נושאי השיעור:

א. פיוט “ידי רשים” לריה”ל.

ב. ‘אלול’ זה חודש של טהרה ושמחה.

ג. ספר ‘מלאכת מחשבת’ לרבי משה זרח אידליץ מפראג ע”ה.

ד. לכתוב ספר ובו סיכום דעת רבותינו בהלכות שמטה.

ה. אלו פירות לקנות בשנת השמטה?

ו. מדוע בשני לילות ראש השנה מברכים בקידוש שהחיינו, ואילו בשופר (למנהג הספרדים) רק ביום הראשון?

ז. מהי התרועה – שיטת רבנו האי גאון ושיטת הרמב”ם ז”ל, ודעת מרן השו”ע בזה.

ח. אמירת וידוי בין התקיעות.

ט. להיזהר משיבושי שמות המלאכים הנזכרים במחזורי האשכנזים ביהי רצון שבין התקיעות.

י. העיקר הוא שביום ראש השנה יהיה האדם שמח.196 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page