top of page

בית נאמן | פרשת חיי שרה תשף | עלון 185


נושאי השיעור:

א. יש "מנהגים" שאינם מנהג. ב. ללמוד חומש עם טעמים ופירוש רש"י. ג. לומדים מכל עדה. ד. הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל. ה. קריאת "שנים מקרא ואחד תרגום". ו. לבישת בגדי לבן בשבת. ז. מצות תפילין וסגולתה. ח. הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת בברכה.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן

107 צפיות0 תגובות