top of page

בית נאמן | פרשת וישב תשף | עלון 189


נושאי השיעור:

א. דונש בן לברט. ב. התרגום הנכון בפסוק "ועשה בצלאל". ג. בנוסח ברכת נרות חנוכה.

ד. "הנרות הללו אנחנו מדליקים". ה. מהדרין מן המהדרין לספרדים ולאשכנזים ו. באיזו הדלקה

יוצאים בחורי הישיבה? ז. סכנת ההתבוללות. ח. גם אברכי הכולל מבטלים לימודם ובאים להדליק.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן

136 צפיות0 תגובות
bottom of page