top of page

בית נאמן | פרשת דברים - שבת "חזון" | עלון 320


נושאי השיעור:


א. כמה הסברים בפיוט “י-ה מהרה קץ נא שים” לר’ אשר מזרחי ז”ל. ב. צריך להיזהר מאד בתשעת הימים. ג. התורה מאחדת את כולנו. ד. חשבון שנת החורבן. ה. מותר לשמוע שירים בימי בין המצרים בערב שבת אחר חצות. ו. לימוד תורה בשבת ערב הצום. ז. אי אפשר שלא להתרגש מה”קינות”. ח. כמה הערות ביאורים והסברים מרגשים במילות הקינות. ט. רבי שמואל הנגיד ע”ה ובנו רבי יוסף הי”ד. י. המשתתף בצער רואה בנחמה. יא. אכילת בשר בתשעת הימים. יב. ברית מילה בתשעה באב דחוי. יג. מילה דחויה בתשעה באב דחוי. יד. אם רשאי האבא לאכול בפדיון בנו החל בת”ב דחוי. טו. דין מעוברות ומניקות בתשעה באב דחוי. טז. מתי החולים יעשו הבדלה? יז. אם חולה יעשה סעודה רביעית. יח. ברכת “שעשה לי כל צרכי” בתשעה באב. יט. חולה המבדיל לא יאמר הפסוקים שלפני ההבדלה. כ. כל אחד חייב להשתתף באמירת הקינות.
104 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page