top of page

בית נאמן | פרשת בלק | עלון 266


נושאי השיעור:

א. הממשלה תחילתה וסופה. ב. ויאמר ה’ אל תירא “אותו” )במדבר כ”א, ל”ד(, בכתיב מלא או חסר. ג. מה זה “פרשת בלעם”? ד. “הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא”. ה. האדמו”ר מקלויזנבורג זצ”ל. ו. ה”אור החיים” הקדוש זצ”ל. ז. החזן התחיל רצה והכהן בסוף תפלתו. ח. אמירת הוידוי בלחש. ט. אמירת י”ג מידות ביחיד. י. מתי נחשב שאומר י”ג מידות בציבור. יא. נפילת אפיים ואמירת “לדוד אליך” אחר השקיעה. יב. אמירת י”ג מידות בברית מילה ביום חול ובשבת.

יג. התחיל קדיש בטעות קודם התחנון, האם יאמרו אח”כ תחנון? יד. המתפלל עם חסידים שלא אומרים תחנון מה יעשה?149 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commenti


bottom of page