top of page

בית נאמן | פרשת תצוה תשפד | עלון 397נושאי השיעור:

א. “חמירא סכנתא מאיסורא”. 

ב. צוואת הרמב”ם. 

ג. אמירת “צדקתך” כשיש חתן וכיו”ב.

ד. מתי אומרים לָךְ ומתי אומרים לְךָ? 

ה. מה זה “תכלת”?

ו. מה זה “ארגמן”? 

ז. ביאור: “בשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים”. 

ח. מה זה “אבני שוהם”? 

ט. זמן רבנו תם (והסבר דברי מרן בש”ע סי’ רצ”ג ס”ב). 

י. מי שאנוס להתפלל מוקדם ערבית קודם צאת שבת. 

יא. דיני מי ששכח לומר “אתה חוננתנו”. 

יב. “וישראל בחרתי בו”.121 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page