top of page

בית נאמן | א דראש השנה תשפד | עלון 375נושאי השיעור:

א. מרן החפץ חיים זיע”א.

ב. צדקה ומעשר כספים.

ג. להיזהר בימים אלו במיוחד בבין אדם לחבירו.

ד. שכח לומר “יעלה ויבוא” בברהמ”ז בראש השנה [והדין כשחל בשבת].

ה. הטעם שלא תוקעים בערב ראש השנה.

ו. עלייה לתורה לתוקע.

ז. אמר בעשי”ת הא-ל הקדוש. ומה הדין בשליח ציבור?

ח. לשמוע קול שופר עם מכשיר שמיעה.

ט. העיקר להיות שמח בראש השנה.
לכניסה למאגר עלוני בית נאמן בעברית - לחצו כאן

לכניסה למאגר עלוני בית נאמן בצרפתית - לחצו כאן99 צפיות0 תגובות
bottom of page