top of page

בית נאמן פרשת שמות תשעט | עלון 142נושאי השיעור:

א. הרמב"ם ע"ה. ב. הרמב"ם בדאגתו לאחינו בני ישראל בארץ תימן. ג. "שהקב"ה אין לו גוף ולא דמות הגוף". ד. כל מלה בדברי הרמב"ם עם עומק ופשטות. ה. הרפואה של הרמב"ם מעל הרפואה בימינו. ו. הרמב"ם השתמש בשאר החכמות כרקחות וטבחות לתורה הקדושה. ז. כמה דקדוקים בלשונות הרמב"ם. ח. הענוה הגדולה של הרמב"ם. ט. להתרחק מן הגאוה ומן הכעס. י. רבנו אברהם בן הרמב"ם ע"ה. י"א. עולם הבא ותחית המתים. י"ב. נוסחאות ספרי הרמב"ם. י"ג. פירוש המשניות להרמב"ם. י"ד. רבי יעקב אבוחצירא. ט"ו. סגולה נגד פיגועים.

  • רוצים לקבל את העלון לתיבת דוא"ל שלכם? מלאו את הפרטים ולחצו על "הירשם".175 צפיות0 תגובות
bottom of page