דיני הנותר מנרות חנוכה - הרב חננאל כהן שליטאשיעור לצפיה

#הרבחננאלכהן