top of page

בית נאמן פרשת במדבר תשעח | עלון 113נושאי השיעור:

א. יום כ"ח באייר, "יום שחרור ירושלים" ונסֵי המלחמה.

ב. האדמו"ר הקדוש רבנו חיים חורי ע"ה.

ג. כמה לוחות הברית היו?

ד. מזכרת מהר סיני.