top of page

בית נאמן פרשת אחרי מות קדושים תשעח | עלון 109נושאי השיעור:

א. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא.

ב. "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ".

ג. מרן הרב עובדיה ע"ה שלש שנים במצרים.