top of page

מושגים בהלכות הפסח חלק 2 - שיעור לצפיהשואלים ודורשים בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום... שיעורו של הרה"ג חננאל כהן בנושאים הקשורים לחג הפסח.

שיעור לצפיה


#הרבחננאלכהן #שיעורלצפיה

23 צפיות0 תגובות
bottom of page