הלכה יומית בעניין הבסיסה בראש חודש ניסן שחל בשבת AJJ


Rabbi Hananel COHEN