top of page

בית נאמן פרשת וישב תשעח | עלון 91נושאי השיעור:

א. חידושים בפסוקים בפרשה.

ב. מלחמת היוונים נגד מצוות התורה.

ג. מסירות הנפש של החשמונאים למען השבת.

ד. אגרת השבת של אבן עזרא ז"ל.

ה. משחקי כדורגל בשבת.

ו. השבת "מקור הברכה" של עם ישראל.