top of page

הלווית העצמות: ילידי ג'רבה הובאו לקבורה בברכיה


אחר מאמצים דיפלומטיים רבים התקיימה ההלויה בהשתתפות עשרות מתושבי המושב. צפו בתיעוד

לאחר כ-100 שנים זכו היום (שני)תושבי ברכיה ללוות למנוחות את עצמותיהן של 9 ילידי ג'רבה שהובאו לישראל.

בין העצמות – אשתו של נשיא הקהילה הג'רבאית ציון חורי המכונה (שייח'),וגם את עצמותיו של תינוק בן שנתיים בערך שמשפחותיהם – סעדן וחורי כהן מתגוררים במושב.

שמונה שנים לפחות נערך מבצע העלאת העצמות לארץ, היום לאחר מאמצים דיפלומטיים רבים התקיימה ההלויה בהשתתפות עשרות מתושבי המושב.

בהלויה השתתפו: הרבנים המרא דאתרא הרב רפאל בנימין הכהן שליט"א, וראש מוסדות "חכמת רחמים" הרב חננאל כהן שליט"א, והרב הגאון הרב ברכאל הכהן, וראש מדרשיית "תפארת ישראל" בברכיה הרב ישראל דרעי שליט"א – אשר ספדו.

העלאת עצמותיהם של המנוחים ז"ל, היא עוד אחד בסדרת מבצעי העלאת עצמותיהם של גדולי העדה. זכורים העלאת עצמותיהם בשנים האחרונות של ר' משה כלפון הכהן זצ"ל, מי שכיהן כרב ראשי בג'רבה אחרי כהונתו של ר' ציון והובא לקבורה בירושלים לפני שנים אחדות. כמו כן הובאו למנוחות בארץ ישראל ר' סאסי כהן זצ"ל שהיה דודו של ר' ציון וכיהן כרב ראשי.

(מתוך אקטואליק http://actualic.co.il/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94/)


31 צפיות0 תגובות
bottom of page