top of page

שיעור בהלכה בדין תוספת שבתנושא השיעור:

תוספת שבת תוספת שבת דאורייתא או דרבנן? האם מועילה התרה לתוספת שבת? אדם שקיבל תוספת שבת ועדיין לא נכנסה שבת האם יכול לבקש מחבירו לעשות בשבילו דבר חול?

שיעור לצפיה


#הרבחננאלכהן #שיעורלצפיה

31 צפיות0 תגובות
bottom of page