עד מתי אפשר לעשות ברכה אחרונה - Combien de temps pour faire la beraha aharona