top of page

בית נאמן יום הכיפורים תשע"ח | עלון מס' 82נושאי השיעור:

א. מעלת הפיוטים של רבי יהודה הלוי.

ב. מקור החכמה בעם ישראל.

ג. מדיני "צום גדליה".

ד. מנהג הכפרות בערב כיפור.

ה. עבירות שבין אדם לחבירו.

ו. אכילה מרובה ובליעת כדורי "קלי-צום" בערב כיפור.

ז. דין מעוברות ומניקות בצום כיפור.

ח. מי שמרגיש שצריך לשתות באמצע הצום.

ט. פיוט "לך אלי תשוקתי".

י. תקיעת שופר במוצאי הצום.

יא. לימוד זכות על עם ישראל.

  • רוצים לקבל את העלון לתיבת דוא"ל שלכם? מלאו את הפרטים ולחצו על "הירשם".124 צפיות0 תגובות
bottom of page