שיעורו של ראש המוסדות הרה"ג חננאל כהן שליט"א בנושא חודש אלול