top of page

בני אדם מדור הפלגה נהפכו לקופיםדברנו הרבה על ה"קופים", ואומרים לי: "אתה נכנס יותר מדי בענייני אמונות ושאלות", אבל הם לא יודעים כמה חשוב לדבר על אמונה. הנה השבוע קבלתי מכתב שכותב לי ככה: יש ספר אחד בשם "שבט מוסר" שאומר שדור הפלגה נהפכו לקופים (פרק מ"ז), וא"כ משמע שיש קשר בין הקופים ובין בני האדם, ובגלל זה הקופים מחקים בני אדם כי הם זוכרים שבעבר הרחוק הם היו ככה. ואני לולי ראיתי לא האמנתי, זו שאלה בכלל?! וכי אם אמרו שדור הפלגה נהפכו לקופים פירושו של דבר שהקופים נהפכו לבני אדם?! מה פתאום?! הרי בני אדם שנהפכו לקופים זה עונש להם, ואילו לדעת הארורים האלה שהאדם יצא מהקוף, הרי הם לא אומרים שזה עונש, כי איזה עונש זה שקוף יהיה בן אדם?! אלא לדעתם בתחילה היה קוף והתפתח במשך מליוני שנים ונעשה בן אדם (ואם זה לא מספיק אז מלייארדי שנים...) , ובמשך השנים האלה הקוף נעשה בן אדם. אבל לשיטתם איפה כל קופי הביניים? הרי צריך למצוא קוף שהולך על ארבע רגלים, ואח"כ קוף שהחליט שזה יותר מדי ומספיק רק שתי רגלים וכו', אז איך אפשר להשוות אחד לשני?!

(מתוך "עלון בית נאמן" מס' 72)


52 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page