top of page

בית נאמן פרשת חקת תשע"ז | עלון מס' 69נושאי השיעור:

א. ביאור כוונת רש"י בפרשת השבוע. ב. "סגולות" למי שטס במטוס. ג. לחיות באמונה ובשמחה ולא להתייאש מאף יהודי. ד. תפלת הדרך וברכת הגומל בטיסה במטוס. ה. ברכת הגומל בנסיעה מעיר לעיר. ו. מי עוד חייב בברכת הגומל? ז. דיני יעלה ויבוא ואמירת ההלל בראש חודש. ח. הערות בנוסח התפלה. ט. חשיבות האחדות בעם ישראל.

  • רוצים לקבל את העלון לתיבת דוא"ל שלכם? מלאו את הפרטים ולחצו על "הירשם".42 צפיות0 תגובות
bottom of page