top of page

בית נאמן פרשת בהעלותך תשע"ז | עלון מס' 66נושאי השיעור:

א. ביאור פסוקים בפרשה ובהפטרה.

ב. "תיקון חצות" בימים האלה.

ג. לא למהר ולדלג בתפלה.

ד. מעלת ה"פתיחה" לפני התפלה.

לצפיה בעלון והורדת השיעור יש ללחוץ כאן