top of page

בית נאמן פרשת בלק תשע"ו | עלון מס' 20נושאי השיעור:

א. גדולתו של מרן שליט"א.

ב. מאה ברכות.

ג. פת הבאה בכסנין.

ד. שיעור קביעות סעודה.

ה. נוסח חתימת ברכת "על המחיה".

ו. ברכת הפיצה, המצה (במשך השנה),

והלחמניה המתוקה.