top of page

בית נאמן פרשת אמור תשע"ו | עלון מס' 11נושאי השיעור:

א. הלכות ספירת העומר.

ב. דיוקים בנוסח לשם יחוד והרחמן.

ג. תלמידי רבי עקיבא.

ד. שמיעת שירים בימי העומר.

ה. יום השואה והגבורה.

לצפיה בעלון והורדת השיעור יש ללחוץ כאן