top of page

בית נאמן פרשת פקודי תשע"ו | עלון מס' 3נושאי השיעור:

א. זכר למחצית השקל.

ב. פירוש שם "מרדכי" ושם "אסתר".

ג. למה לא מוזכר שם ה' במגילה.

ד. ביאור המעשה דרבה שחטיה לרבי זירא.

ה. ביאור "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי".

ו. גרסאות במגילת אסתר.

ז. הפטורים מתענית אסתר .

ח. דיני מתנות לאביונים.

  • רוצים לקבל את העלון לתיבת דוא"ל שלכם? מלאו את הפרטים ולחצו על "הירשם".57 צפיות0 תגובות
bottom of page