ראש המוסדות בברכת האילנות עם ילדי המוסדות וברכה לתורמים