פרשת שופטים | הזהירות של האדם לטובתו ולהנאתו - הרה"ג חננאל כהן שליט"א

דברי תורה על פרשת שופטים על הזהירות של האדם לטובתו ולהנאתו מפי הרב חננאל הכהן שליט"א ראש מוסדות חוכמת רחמים מושב ברכיה