פרשת ניצבים וילך | אתם ניצבים היום וראש השנה - הרה"ג חננאל כהן שליט"א

דברי תורה על פרשת ניצבים וילך... אתם ניצבים היום, היום הוא יום ראש השנה כולם עוברים לפניו כבני מרום